VOLÚMENES.

Equivalencia en volumen liquido

VOLUMEN-A-VOLUMEN
3 t = 1 T .......3 cditas= 1 cda
16 T = 1 c ....16 cdas = 1 taza
2 c = 1 pt..... 2 cdas = 1 pinta
2 pt = 1 qt ....2 pintas = 1 cuarto
4 qt = 1 gal... 4 cuartos = 1 galon

Escalas de volumenes liquidos
1/4 t ............(cdita) = 1.25 ml
1/2 t ............(cdita) = 2.5 ml
3/4 t ............(cdita) = 3.75 ml
1 t ...............(cdita) = 5 ml
1 T ..............(cda) = 15 ml
1/4 c ............taza = 59 ml
1/2 c ............taza = 118 ml
3/4 c .............taza = 177 ml
1 c ...............taza = 237 ml (0.24 L)
1 pt = 474 ml (0.47 L)
1 qt = 947 ml (0.94 L)
1.06qt = 1.0 L
1 gal = 3.77 L

VOLUMEN-A-PESO
1/4 t = 1/24 fluid ounce
1/2 t = 1/12 fl oz
1 t = 1/6 fl oz
1 T = 1/2 fl oz (2T = 1 fl oz)
1 c = 8 fl oz
1 pt = 16 fl oz
1 qt = 32 fl oz
1 gal = 128 fl oz
fl= fluid ounce equivale a 1/8 taza de agua

No hay comentarios:

Publicar un comentario